Paní Marcela si myslela, že si konečně začne zaslouženě užívat důchodu. Její životní situace se ale nečekaně změnila, když se ze dne na den musela začít sama starat o své dva vnuky. Jeden z nich trpí navíc cukrovkou a mentálním postižením. „Jejich otec už roky neplatí výživné, musím pracovat, abych nás všechny uživila,“ říká paní Marcela, která má běžně dvě i více brigád.

Paní Ivetě se život obrátil naruby před deseti lety, když do ní na chodníku nacouvala dodávka. Osm dní bojovala o život a dodnes má trvalé zdravotní následky. Částečný invalidní důchod náklady domácnosti ale nepokryje, protože i paní Iveta pečuje o svého dospívajícího vnuka. Letos navíc přišla o svého životního partnera, společné bydlení a zůstala na všechny životní náklady sama. Proto vítá každou vhodnou příležitost, jak si přivydělat.

Vážný úraz při dopravní nehodě utrpěla i paní Jana. Díky operaci začala chodit po 25 letech zase bez hole a otevřely se jí nové možnosti začít po letech opět pracovat. Dlouhé roky bez běžných sociálních kontaktů v zaměstnání jí ale uplatnění na trhu práce značně ztěžují. 

Co mají tyto tři ženy společného? Je jim již po padesátce a potřebují si přivydělat. Jejich zdravotní nebo životní situace jim ale neumožňuje chodit do běžného zaměstnání. 

S podobnými příběhy se v neziskové organizaci Aufori setkáváme běžně. V terénním programu, který realizujeme v Královéhradeckém kraji, jsme například v letošním roce spolupracovali s více než 160 klienty, ohroženými chudobou a sociálním vyloučením. Pouze 13 % z nich má zaměstnání. Téměř 30 % z nich jsou lidé ve věkové skupině 50+, která bývá na běžném trhu práce znevýhodněna. Dalších 7 % z nich jsou maminky na mateřské a rodičovské dovolené. Všichni tito lidé si potřebují přivydělat, aby navýšily příjmy do rodinných rozpočtů a zvládaly financovat běžné náklady domácnosti. Mezi hlavní bariéry na trhu práce většinou patří nevyhovující pracovní doba a rozvržení práce (směnnost, dlouhé pracovní doby, práce o víkendech), které nejdou skloubit s péčí o děti, nebo jiné nevhodné pracovní podmínky (dlouhé stání, hluk aj.), které nezvládnou lidé se zdravotními problémy.

Co ještě spojuje paní Marcelu, Ivetu a Janu? Všechny také rády šijí, a tak se mohou uplatnit v našem sociálním podniku Švadlenky. 

Švadlenky dávají smysluplnou práci lidem v Královéhradeckém kraji, kteří jsou ohroženi chudobou nebo jiným společenským znevýhodněním. Lidem, kteří by ji jinak hledali jen těžko. Lidem, se kterými se život zatím příliš nepáral, ale oni se nevzdávají. Chtějí najít uplatnění a žít plnohodnotný život. 

Co švadlenky na naší práci nejčastěji oceňují a jak dokážeme reagovat na specifické potřeby sociálně znevýhodněných zaměstnanců?

  • švadlenky pracují primárně z domova,
  • práci si švadlenky mohou během dne i týdne rozvrhnout podle sebe, svých možností a specifických potřeb, 
  • švadlenky mohou v případě potřeby využít podporu našich terénních sociálních pracovníků (sociální, dluhové, zdravotní poradenství, doprovody na úřady apod.),
  • díky práci si švadlenky zvýšily svůj měsíční příjem, jsou méně závislé na státu či rodině, zvýšily své sebevědomí i kvalitu života,
  • švadlenky jsou plnohodnotnými členy našeho týmu - podílí se na výběru látek, vymýšlení nových výrobků a technologických postupů.

Více se o nás dozvíte na www.svadlenky.com. Práci našich švadlenek si můžete prohlédnout zde: eshop.svadlenky.com, kde můžete švadlenky podpořit jednoduše nákupem výrobků, které vám padnou do oka.

Tento článek byl zveřejněn také v Magazínu Udržitelné Česko 03/2023 zde. Magazín vydává Asociace společenské odpovědnosti.